Το Κέντρο Ξένων Γλώσσων ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ διαμορφώθηκε εξ αρχής για να καλύψη τις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου.

  • Λειτουργικές κλιματιζόμενες αίθουσες με άριστες συνθήκες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
  • Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εγκεκριμένες από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Εργαστήριο Η/Υ(Computer Workshop)
  • Διαδραστικός πίνακας και Σύστημα Απόκρισης Μαθητών
  • Χρήση Tablet
  • Κατάλληλος τεχνητός φωτισμός
  • 100% φυσικός εξαερισμός σε όλες τις αίθουσες