Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ έχει συνεχή παρουσία στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από το 1995 παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές σπουδαστές ενηλίκους και εργαζόμενους.

 

Γνωρίζοντας τις ανάγκες της εποχής και τις εξελίξεις της τεχνολογίας πάνω στην εκπαίδευση παρέχουμε ολοκληρωμένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών συνδυάζοντας την υποδειγματική διδασκαλία υψηλών προδιαγραφών με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων και πρωτοποριακών τεχνικών μάθησης όπως διδασκαλία με διαδραστικό πίνακα, σύστημα απόκρισης και χρήση tablet από κάθε μαθητή.

Τα αποτελέσματα των μαθητών μας που λαμβάνουν μέρος σε αναγνωρισμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας αγγίζουν επαναλαμβανόμενα το 100%  στην πλειοψηφία τους από το έτος ίδρυσης μας. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, καταξιώνουν εμάς, δικαιώνουν τις  μεθόδους μας, και επιβραβεύουν τους μαθητές μας!

 

Η διαμόρφωση ενός ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ο εξοπλισμός του χώρου μας με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και το κλίμα μέσα στο οποίο θα συμβούν όλα αυτά είναι βασικά συστατικά για την επίτευξη του σωστού μαθήματος. Η διδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις στη μεθοδολογία. Οι αρχές που διέπουν τη διδασκαλία μας είναι αυτές της ανθρωπιστικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το διδακτικό υλικό είναι επιλεγμένο με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας και ανανεώνεται με βάση τις εξελίξεις στις διδακτικές μεθόδους.

 

Στόχος μας είναι η τέλεια εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από υψηλής ποιότητας διδασκαλία σύγχρονες μεθόδους και επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.