Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ είναι μέλος της Ελληνικο Βρετανικής Ενωσης (HBU) η οποία είναι εξουσιοδοτημένη απο το UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS να διεξάγει εξετάσεις για τα μελη της, καθως και της PALSO, αποκλειστικού φορέα διεξάγωγης των εξετάσεων NOCN.

Η ποιότητα των σπουδών μας εχει πιστοποιηθεί και αναγνωρίζεται απο την Ελληνο Αμερικανίκη Ενώση (Hellenic American Union) και το EDEXCEL-PEARSON

303647-200
Starting a copywriting businessstarting a copywriting business this is a guest article by essayprofs.com andy macdonald.